ČERNÁ MADONA – TEMNOTA JAKO DAR

Mystérium Černé madony

Na jedné procházce po Liboci, kde bydlím, jsem ve výklenku nad  vstupními dveřmi zahlédla sošku Černé madony. Je poměrně malinká a většina lidí si jí ani nevšimne. Přesto mi naprosto učarovala. Občas se k ní vydávám pro načerpání síly. Přišlo to tak nějak samo. Nešla mi z hlavy. A tak jsem začala pátrat po její symbolice. Na své cestě za poznáním jsem narazila na spoustu úžasných informací…

                Obr. 1 – nenápadná a neznámá Černá madona v Liboci, Praha

Proč je madona černá?

Jen v Evropě údajně existuje několik stovek sošek a obrazů Černé madony. Názory na to, proč je vyobrazena jako černá, se různí. Pragmatické vysvětlení církve o vlivu času na barvu obrazů a kouře kostelních svící na tváře sošek, se nezdá moc pravděpodobné. Barva její pleti nemá ani nic společného s etnickým původem. Daleko pravděpodobněji jde o metaforické vyjádření temnoty. Bílá Panenka Marie představuje světlý životní princip, Černá madona odvrácenou část světla – temnotu. Zároveň odkazuje na dávné uctívání Matky Země a ženských božstev co by dárkyň života, úrody (Artemis, Gaia, Ops, Kybelé).

Černá jako symbol zla

Po staletí byla temnota spojována s ženskou (yin), intuitivní, ďábelsky nepředvídatelnou energií, před kterou je třeba se mít na pozoru a kterou je nutno potlačovat. Oproti tomu světlo, racionální vědění, mužský (yang) princip byl tím správným (vládnoucím) protipólem.

V dnešní době dochází k jakési rehabilitaci, změněného vnímání temnoty. Ne náhodou se pobyty ve tmě těší čím dál větší popularitě. Ve stále se zrychlujícím tempu doby, v životě přeplněném technologií a světlem žárovek jsme ztratili schopnost naladit se na rytmus přírody a její přirozené umění rovnováhy. Svoje stinné stránky většinou odmítáme a snažíme se je potlačit, protože nevíme, jak by se daly využít pozitivně. Ztratili jsme schopnost najít a udržet si rovnováhu v sobě samých. A právě to, co představuje Černá madona neboli tma/temnota, nás v tom může podpořit.

Na počátku bylo temno

Smícháme-li všechny barvy dohromady, dostaneme černou. Světlo lze vnímat pouze díky kontrastu s temnotou. Z černé úrodné půdy klíčí a rostou stromy a rostliny. Z černých hlubin Vesmíru vznikají planety, slunce a komety. Alchymisté označovali prvotní hmotu (prima materia) černou pannou. A studium DNA ženské linie lidstva dovedlo vědce až k počátku lidského rodu, k prvnímu člověku. Byla to žena. Pramáti lidstva, která žila před mnoha tisíci lety. A byla to černá žena. Dokonce i křesťanský obraz Panny Marie s Ježíškem má svůj předobraz v ženě s černou pletí – staroegypstké bohyně Isis se synem Horem.

        

Obr. 2 Černá madona – Monserrat, Španělsko                         Obr. 3 Černá madona – dům U Černé matky boží, Ovocný trh, Praha

Světlo a stín katedrál

Mnoho katedrál má údajně ve svých kryptách uloženou sošku Černé madony. Není tajemstvím, že gotické katedrály se často stavěly na posvátných druidských místech, na místech silných tellurických proudů (tj. energetických proudů Země). Věřilo se, že Černá madona (země, tma, ženský princip)  vede tyto proudy, jakési meridiány zemské energie, směrem k podlaze katedrály.  Oproti tomu vysoké věže katedrál sloužily jako jakési antény-zesilovače pro svod mužské energie z nebes směrem dolů, do podlahy, kde spolu mužské a ženské síly při střetnutí rezonují a vnášejí do prostoru jemné, vyrovnané síly.

Co nás Černá madona může naučit?

Černá madona vynáší na světlo naší pozornosti i metaforicky nahlížený prvek temnoty, temnoty v nás. Smutek, strach, vztek, hněv, pochybnosti, nerozhodnost, přecitlivělost a další emoce, které máme povětšinou zažité jako negativní, v sobě skrývají důležitá poselství; mohou nám třeba pomoci předejít nebezpečí nebo opustit to, co nám už dál neslouží, zdravě si nastavit hranice atp. 

Pokud tě téma temnoty a Černé madony zaujalo a chceš ho prozkoumat víc, bude k tomu prostor na celodenním workshopu v sobotu 10.11. 2018. Srdečně zvu ty, které si toto téma volá. VÍCE INFO ZDE.

Tady přikládám několik tipů, jak může každý z nás s tématem tmy a temnoty  pracovat sám.

Obr. 4 – Černá madona ze sbírky Wellcome Trust, Londýn

1. Zkus se teď v podzimně zimním období naladit na rytmus světla a tmy v přírodě. Choď dřív spát a pokud můžeš, nevstávej dřív než slunce. Ženo, dopřej si tento vydatný odpočinek i v době svých měsíčních dnů. Tělo se ti za vydatný odpočinek odvděčí lepším výkonem v následujících dnech, a nebudeš tak čerpat z rezerv. Ty nejsou bezedné.

2. Spi pokud možno v naprosté tmě. Pokud nemáš světlo nepropouštějící závěsy nebo žaluzie, pořiď si je. I relativně malé světlo, třeba to dopadající do ložnice z ulice, ovlivňuje tvorbu melatoninu v mozku, což má negativní vliv nejen na kvalitu spánku, ale i regenaraci těla.

3. Když toho máš opravdu hodně, dej si pauzu. Nadechni se, jdi na procházku, medituj – prostě na chvíli vypni, ať můžeš dočerpat sílu. Dalajlama prý medituje hodinu denně. To se ovšem nevztahuje na dny, kdy má velmi nabitý program. To pak medituje hodiny dvě. 🙂

4. Udělej si chvilku pro sebe. Vypni telefon, pusť si příjemnou hudbu a třeba i zapal svíčku. Napiš si na papír seznam věcí, které na sobě nemáš rád/-a a za které býváš kritizován/-a (sebou nebo ostatními). Polož si následující otázku: Odmítám tyhle části sebe sama proto, že je odmítají mí rodiče/přátelé/kolegové, nebo skutečně věřím, že jsou špatné? Zeptej se někoho blízkého, co na tvých „slabostech” vidí pozitivního. Tohle je opravdu silné cvičení a jeho hloubka a posilující moc tě překvapí.

5. „Okamžitě se uklidni!“ „Buď hodná holčička/hodnej chlapeček!“ „Nemluv tak nahlas!“ Taky jste doma a ve škole slýchaly tyhle a jiné věty usměrňující rozvířené emoce? Když naše emoce překročily určitou škálu, málokdo z nás dostal prostor je autenticky vyjádřit. Zamysli se nad tím, máš-li teď v dospělosti nějaký nástroj na vyventilování nahromaděné energie, která se může projevovat jako vztek, frustrace, velká lítost atd. Takový nástroj, který neubližuje ani tobě (při potlačování a popírání), ani ostaním. Pokud ne, co by takovým nástrojem mohlo být? Co to ze sebe vyběhat, vyboxovat, vytančit, vyzpívat nebo dělat cokoli jiného, kde si můžeš dovolit dát všem svým emocím prostor k bezpečnému vyjádření? Jsou stejně oprávněné a lidské jako jakékoli jiné emoce. Pokud s tím potřebuješ pomoct nebo třeba podpořit v emočně náročné situaci, můžeš si představit, že ti za zády stojí Černá madona, ochraňuje tě a posiluje.

Jestli tě toto téma zaujalo tak jako mě, budu ráda za sdílení. Společně tak můžeme pomoci rehabilitovat temnotu. Zaslouží si to, nemyslíš? 🙂